Prečo sa naša stránka volá Harmónia rytmu?

 

Pretože sme umelecké duše a popri hudbe a literatúre nás oslovilo aj pohybové umenie - Eurytmia, koré sa dostalo do povedomia na začiatku 20. storočia a odvtedy sa neustále rozvíja. Je to pohybové umenie, ktoré má uplatnenie nielen v umeleckej, ale i v pedagogickej a sociálnej oblasti. Umožňuje človeku vyjadriť v gestách jeho dušu pomocou výrazových foriem, ktoré sa vyvinuli zo zákonitostí obsiahnutých v reči a hudbe - je to vlastne „viditeľná reč a hudba“.

 

 

Pohybové umenie Eurytmia umožňuje prežívanie a pochopenie hlásky a tónu a stvárňovanie týchto pohybov pôsobí harmonizujúco a liečivo na konajúceho i na diváka. 

Definícia eurytmie:

Cez pohyb končatín človeka prichádza k vyjadreniu toho, čo sa vykonáva pri hovorenom slove a speve v hlasivkách a ich susedných orgánoch. V pohybe v priestore, vo formách a pohyboch skupiny je znázorňované to, čo cez ľudskú myseľ a dušu, žije v hudbe a reči.  Takto je eurytmickým pohybovým umením vytvorené niečo, pri vznikaní čoho pôsobili rovnaké impulzy, ako pri vývoji všetkých ostatných umeleckých foriem.“

Slovo eurytmia je gréckeho pôvodu a znamená: súlad, pravidelnosť, vnútornú symetriu a harmóniu.

Novinky

Slovenčina moja krásna

23.01.2020 23:10
Pozývame všetkých milovníkov "reči, poézie a literatúry slovenskej" na kurz stretnutí so slovenskou poéziou prostredníctvom pohybového umenia eurytmia. Stretnutia sa konajú každý posledný piatok v mesiaci: 28. februára, 27. marca, 1.mája, 26.júna, 25. septembra, 30. októbra, 27. novembra roku 2020...
Celý článok

Dva poklady duše

04.11.2019 15:36
V pondelok 28. októbra 2019 o sa o16.30 konala v Dome Matice slovenskej na Hollého 11 v Žiline vernisáž umeleckej výstavy DVA POKLADY DUŠE, ktorá je venovaná životu a odkazu Milana Rastislava Štefánika a ornamentalistu Štefana Leonarda Kostelníčka. Hosťom programu bola pani Gabriela Čiasnohová,...
Celý článok

Meno Ján

05.09.2019 11:27
27. - 29. júna sa v Dome u Bielej ruže na Kostivrchu pri Novej Bani konalo stretnutie venované sviatku sv. Jána, na ktorom sa stretla skupina spriaznených rodín zo Spoločenstva kresťanov na Slovensku. Dospelí si vyskúšali eurytmickú prácu na Jánskej nálade z Duševného kalendára od R. Steinera a...
Celý článok

ZRKADLO

30.03.2019 21:56
V nedeľu 17. marca 2019 o 11.00 sa v Dome u Bielej ruže na Kostivrchu pri Novej Bani uskutočnilo umelecké vystúpenie, ktorého témou bolo ZRKADLO. V umeleckom pásme odzneli piesne a básne inšpirované touto témou a boli predvedené eurytmické vystúpenia, ktoré symbolicky zrkadlili dušu tvorcu...
Celý článok

P. O. Hviezdoslav

14.11.2018 11:34
V sobotu 17. novembra 2018 Vás pozývame o 15.00 h. do Domu u Bielej ruže na Kostivrchu pri Novej Bani na umelecký program, kde sa bude dielo velikána slovenskej klasiky Pavla Országa Hviezdoslava snúbiť s krásnou hudbou Mikuláša Schneidera-Trnavského. Viac informácií získate na:...
Celý článok
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>


Kontakt

Harmónia rytmu

0915 605 147