Kurzy

Všeobecne sú určené pre širokú verejnosť - záujemcov, ktorí majú viac ako 13 rokov, chcú sa učiť poznávať samých seba, naučiť sa relaxovať v pohybe, vyskúšať si aké je to učiť sa v skupine pracovať s pocitmi a emóciami a dozvedieť sa veľa zaujímavého, čo si často v každodennom zhone nestíhame všímať.

- každý kurz  je možné prispôsobiť akejkoľvek vekovej či záujmovej skupine

- kurzy sú zamerané na umeleckú, pedagogickú, sociálnu alebo oblasť osobnostného rozvoja

- môžu byť 2-3 hodinové so zameraním na určitú tému alebo len všeobecne informatívne

- môžu byť 1-dňové alebo víkendové so zameraním na niektorú oblasť