Osvetové a sociálne projekty

Pohyb v priestore - priestor v pohybe

- vnímanie vlastného pohybu v trojdimenzionálnom prostore pre záujemcov od 15 rokov, ktorí chcú získať skúsenosti a zručnosti pre každodennú prácu na sebe. Emócie a pocity v našom tele menia aj naše konanie a charakter nášho pohybu je určovaným tým ako sa cítime. Dva interaktívne kurzy: Spacial Dynamics® / Priestorová dynamika a pohybové umenie EURYTMIA

Slovenčina moja krásna

- projekt pre školy a kultúrne zariadenia - prostredníctvom hláskovej eurytmie sú rytmycky dramatizované diela slovenských básnikov a spisovateľov

"Mystériá" súčasnosti 

- každý človek má v súčasnosti možnosť hľadať odpovede na otázky svojej bytosti i sveta individuálne a kdekoľvek - prostredníctvom eurytmických sociálnych cvičení sa môže každý individuálne naučiť "hľadať cestu k sebe"

"Univerzita" siedmych slobodných umení

- projekt pre každého, kto by si chcel vyskúšať stať sa "študentom" siedmych umení klasickej "starogréckej akadémie"

Eurytmia kedysi a dnes

- história vzniku pohybového umenia eurytmia a jeho dôležitosti v súčasnosti

Hľadanie súvislostí - Štúr - Schröer – Steiner

- tri osobnosti, ktoré spájal obdiv k dielu Johana Wolfganga Goetheho, veľké sociálne cítenie a túžba urobiť svet lepším