Hudobník - Wolfgang Schmutz

 – ako dieťa spieval v chrámovom zbore v St. Nikola, na základnej škole začal hrať na zobcovej flaute a od 8 rokov na klavír. Od 13 rokov pôsobil v popovej kapele a po maturite začal študovať na Jazz-Akademie Graz. Tu sa rozhodol venovať sa hlavne klasickej klavírnej tvorbe. Od roku 1986 pôsobil ako korepetítor na Bildungsstätte für Eurythmie vo Viedni a súkromne vyučoval hru na klavír. V roku 2001 sa presťahoval do Bratislavy a začal vyučovať hru na klavír a flautu s muzikoterapeutickým zameraním a pracoval na Súkromnej základnej škole waldorfskej. V roku 2004 sa prisťahoval do obce Kolárovice na slovensko-moravskom pomedzí a nasledujúce roky pedagogicky pracoval v Žiline, v Bratislave a vo Viedni. Študoval na Vienna Konservatorium. Vyučuje hru na klavír s muzikoterapeutickým zameraním a ako hudobník spolupracuje na kurzoch eurytmie pre deti i dospelých. Viedol detské hudobné tvorivé dielne v Greine (Rakúsko) a spolupracuje pri vedení DFS Kolárik. Vo svojej práci sa snaží o osvetu širšej verejnosti v oblasti hudby a jej dôležitého pôsobenia v pedagogickej a sociálnej oblasti.