Celodenné kurzy

Mágia hlások

- Každá hláska v sebe ukrýva silu myšlienky. Prostredníctvom osobného zážitku z „eurytmizovania“ gest jednotlivých hlások, môžeme pochopiť čo všetko sa s nami deje keď hovoríme, aké procesy sú s tým spojené, čo o nás hovorí naše meno, ako dýchame a chodíme.

Klasika v pohybe

- Klasická hudba je postavená na základoch, ktoré vyvierajú z podstaty nášho bytia. Jej tri základné zložky – takt, melódia a rytmus sú harmonicky prepojené, čo pôsobí na človeka uvoľňujúco – harmonizujúco – liečivo. Vychutnať si tento zážitok v pohybe a zistiť možnosti svojho vlastného tela je možné pre každého. Stačí sa iba chcieť rozhýbať.

Každý človek má v sebe "umelca"

- Každý z nás má v sebe tvorivú schopnosť. Práve táto nám v detstve umožňuje naučiť sa chodiť, rozprávať, učiť sa, myslieť. Ak ju v sebe rozvíjame, pomôže nám v dospelosti byť schopnými zvládať neočakávané situácie a riešiť problémy.

Pre pedagógov a rodičov

- sú zamerané na možnosti uplatnenia pohybového umenia eurytmie vo výchovnom a pedagogickom procese. Malé deti sa učia tým, že napodobňujú dospelých v ich okolí. Keď dáme deťom možnosť prežívať učenie zážitkovou formou celým telom rozvíjame v nich aktívny a tvorivý prístup k životu. Dôležitý je hlavne sociálny charakter takýchto cvičení – deti sa učia navzájom si prejavovať svoje emócie a pocity umeleckou formou. V školskom veku takéto cvičenia napomáhajú socializácii, vzájomnej komunikácíi a lepšej sebareflexii vo vzťahu k okoliu. Pomáhajú rozvíjať osobnosť dieťaťa (vrátane pamäti, koncentrácie, vytrvalosti, pozornosti, a verbálneho prejavu) s jeho talentami i nedostatkami. Mnohé z týchto cvičení majú liečebno-pedagogický charakter.

Pre terapeutov

- sú zamerané na možnosti uplatnenia pohybového umenia eurytmie v terapeutickom procese. Jednotlivé terapeutické cvičenia a základné eurytmické elementy majú v sebe rytmicko-harmonizačný charakter, ktorý vplýva liečivo na jednostrannosti vývoja a temperamentu. Cvičenia môžu byť používané aj v individuálnej terapii, ale až v skupinovej práci sa naplno prejaví ich účinok. Majú všeobecný charakter a možno ich modifikovať pre akúkoľvek skupinu a postihnutie. Posilňujú tvorivý spôsob sebavyjadrenia, rozvíjajú celú osobnosť a poskytujú zážitok katarzie.

Pre hudobníkov

- ponúkajú možnosť priameho zážitku vnímania vnútorného pohybu v duši človeka pri počúvaní a interpretácii hudby prostredníctvom tónovej eurytmie, ktorá vo svojich gestách umožňuje umelecké stvárnenie hudobných elementov - takt, rytmus, harmónia, melódia, samostatné tóny, intervaly, akordy, motívy ... a vyjadrenie plynutia hudby v priestore a čase.

 

Pre eurytmistov

- sú výsledkom 10-ročných skúseností z práce s laickou verejnosťou a obsahujú malé metodické návody ako sprostredkovať hláskovú i tónovú eurytmiu širokej verejnosti, ako pracovať v umeleckom kontexte no napriek tomu využívať jednoduché elementy, ako v krátkom čase vytvoriť malé umelecké dielo sa ľuďmi, ktorí sa umeniu nikdy nevenovali.