Eurytmistka - Elena Schmutzová

- študovala eurytmiu na Bildungsstätte für Eurythmie vo Viedni a štúdium ukončila absolventským vystúpením vo Viedni a vo Švajčiarsku v roku 2001. O rok neskôr absolvovala seminár pedagogickej eurytmie pod vedením Waltera Appla v Budapešti. V súčasnosti ukončila štúdium na Freie Hochschule Stuttgart s akademickým stupňom MASTER OF ARTS.

Pracuje ako slobodne umelecky tvoriaci živnostník, venuje sa umeleckým projektom a osvetovej práci v pedagogickej a sociálnej oblasti. Spolupracuje s materskými školami a kultúrnymi organizáciami, vedie kurzy pre deti i dospelých na Slovensku a na Morave a spolupracuje s Medzinárodnou asociáciou umeleckých terapií.

Vedie Detský folklórny súbor Kolárik a spieva vo Folklórnej speváckej skupine Kolárovičanky.