Pedagogické projekty

Víla Dobromila a kamaráti rozprávky

Formou pohybovo-dramatických príbehov, do ktorých sú zapojené všetky deti, sú rozvíjané fyzicko-pohybové a emocionálno-sociálne schopnosti detí. Liečivé sily rytmu, pohybu a hudby pomáhajú deťom zdravo sa vyvíjať.

 

Hracia skrinka

Interaktívny hudobno-dramatický projekt hudobnej výchovy pre I. a II. stupeň základných škôl.

 

Eurytmické rozprávky

Rozprávka o Kohútikovi a Sliepočke

Záhrada pána Minga