Prečo robím eurytmiu

Ako lektorka pohybovej výchovy sa pri svojej práci často stretávam s obdivom, ako dokážem byť pri svojej práci taká pohyblivá a uvoľnená. Samozrejme, to záleží od skupiny s akou pracujem, od atmosféry a v neposlednej miere od mojej vlastnej momentálnej nálady.

Od detstva tancujem a zaujímam sa o hudbu, literatúru a pedagogiku. Tancovala som vo folklórnom súbore, potom som vyskúšala moderný tanec, no stále mi čosi chýbalo. Na jednom stretnutí som sa dozvedela o pohybovom umení eurytmia. Najbližšia škola bola vo Viedni, a tak som začala chodiť na kurz a nakoniec ma lektorka prehovorila, aby som začala študovať. Tak som vo Viedni vyštudovala umeleckú eurytmiu, potom v Budapešti pedagogickú eurytmiu a svoje vzdelanie som ukončila magisterským štúdiom v Stuttgarte.

Nechcela som odísť zo Slovenska, pretože tu je môj domov a tak som sa dala na nie práve jednoduchú cestu živnostníka, čo mi dáva slobodu v mojej umeleckej práci, ale ...

Okrem toho mojou životnou láskou sú slovenské ľudové tradície a kultúra a som veľmi šťastná, že v nich nacházam toľko harmonického rytmu – eurytmie”.

Keď pracujem či už s deťmi alebo dospelými a po hodine svietia deťom očká” alebo mi dospelí povedia, že sa cítia uvoľnenejšie a dozvedeli sa o sebe veľa nových poznatkov, som šťastná.

Ako pedagóg si plním svoj sen - môžem napĺňať Komenského krédo: „Škola hrou” a v umeleckej oblasti objavujem nové možnosti uchopenia krásy hovoreného slova a hudby a dúfam, že sa mi podarí uskutočniť aj môj veľký sen a „sprístupniť“ nádhernú slovenskú poéziu, prózu a hudbu mladej generácii pomocou pohybových vyjadrovacích prostriedkov, ktoré eurytmia ako pohybové umenie ponúka a poukázať na nekonečnú studnicu naozajstnej krásy”, ktorá je ukrytá v našich ľudových tradíciách.