Semináre

- všeobecne sú určené pre širokú verejnosť - záujemcov, ktorí majú viac ako 18 rokov a majú záujem aktívne a cieľavedome získavať poznatky v danej oblasti (pedagogická, sociálna alebo oblasť rozvoja osobnosti)...

- každý seminár má osobnostno-vzdelávací charakter...

- semináre sú tematicky zamerané na pedagogickú, sociálnu alebo oblasť rozvoja osobnosti ...

- majú prehlbovací charakter  - viacero stretnutí za sebou v priebehu určitého časového obdobia...

- po absolvovaní celého seminára získajú účastníci "potvrdenie o absolvovaní"...