Víkendové semináre sú venované určitým témam, alebo sú všeobecne zamerané na rozvoj osobnosti.

Sú 1-dňové alebo rozdelené na celý víkend (piatok podvečer, sobota celý deň, nedeľa dopoludnia).

Eurytmická práca s vlastným telom a predovšetkým jednotlivé jednoduché eurytmické cvičenia dodávajú silu a vitalitu a schopnosť pracovať s vlastnými emóciami a zvládať krízové situácie.