Slovenčina moja krásna

06.05.2015 11:46

V rámci 200. výročia narodenia Ľ. Štúra uvádzame cyklus 5 interaktívnych pohybových workshopov, v ktorých sa budeme snažiť prostredníctvom pohybového umenia eurytmia zažiť krásu našej reči a jednoduchou umelecko-dramatickou formou pracovať na úryvkoch z diel S. Chalupku, A. Sládkoviča a P.O. Hviezdoslava.

- workshop trvá 1,5 hodiny

- účastníci potrebujú pevnú pohodlnú obuv a občerstvenie

Cena jedného workshopu: 5,- €

Termíny workshopov :   2. 6. ,     9. 6. ,     16. 6.

O 17.30 v Exilovej knižnici Domu Matice slovenskej na Hollého ul.11 v Žiline

Info: 0915 605 147 – E. Schmutzová