ARS TERAPEUTICA 2018

18.04.2018 09:46

V rámci konferencie Ars terapeutica 2018, ktorá sa koná v sobotu 21. apríla 2018 v Olomouci v priestoroch CARITAS -Vyššia odborná škola sociálna, Křižkovského 6, Vás o 19.00 h.pozývame na kurz eurytmie Základné prvky pohybového umenia eurytmia v slovenskom ľudovom tanci.

V dnešnom čase globalizácie ponúka tradičná ľudová kultúra možnosti vedomého objavovania tvorivých síl, ktoré pôsobia nielen obohacujúco, ale i harmonizujúco. Slovenské ľudové tance v sebe ukrývajú múdrosť a tvorivú silu mnohých generácií. Pohybové umenie eurytmia a slovenské ľudové tance obsahujú umelecké prostriedky, ktoré pôvodne vnikali na podobných základoch a preto medzi týmito dvoma pohybovými umeniami existujú prirodzené prepojenia. 


Viac informácií o konferencii: https://www.maut.cz/nabidka/ars-terapeutica-2018/