Prečo sa naša stránka volá Harmónia rytmu?

 

Pretože sme umelecké duše a popri hudbe a literatúre nás oslovilo aj pohybové umenie - Eurytmia, koré sa dostalo do povedomia na začiatku 20. storočia a odvtedy sa neustále rozvíja. Je to pohybové umenie, ktoré má uplatnenie nielen v umeleckej, ale i v pedagogickej a sociálnej oblasti. Umožňuje človeku vyjadriť v gestách jeho dušu pomocou výrazových foriem, ktoré sa vyvinuli zo zákonitostí obsiahnutých v reči a hudbe - je to vlastne „viditeľná reč a hudba“.

 

 

Pohybové umenie Eurytmia umožňuje prežívanie a pochopenie hlásky a tónu a stvárňovanie týchto pohybov pôsobí harmonizujúco a liečivo na konajúceho i na diváka. 

Definícia eurytmie:

Cez pohyb končatín človeka prichádza k vyjadreniu toho, čo sa vykonáva pri hovorenom slove a speve v hlasivkách a ich susedných orgánoch. V pohybe v priestore, vo formách a pohyboch skupiny je znázorňované to, čo cez ľudskú myseľ a dušu, žije v hudbe a reči.  Takto je eurytmickým pohybovým umením vytvorené niečo, pri vznikaní čoho pôsobili rovnaké impulzy, ako pri vývoji všetkých ostatných umeleckých foriem.“

Slovo eurytmia je gréckeho pôvodu a znamená: súlad, pravidelnosť, vnútornú symetriu a harmóniu.

Novinky

Deň s Vílou Dobromilou

27.05.2015 16:27
V stredu 27. mája 2015 sa stretli malí kamaráti z Materských škôl v Kremnici s Vílou Dobromoilou a v rozprávkovom svete si spoločne zahrali príbehy "O kohútikovi a sliepočke" a "O gazdovi".
Celý článok

Slovenčina moja krásna

06.05.2015 11:46
V rámci 200. výročia narodenia Ľ. Štúra uvádzame cyklus 5 interaktívnych pohybových workshopov, v ktorých sa budeme snažiť prostredníctvom pohybového umenia eurytmia zažiť krásu našej reči a jednoduchou umelecko-dramatickou formou pracovať na úryvkoch z diel S. Chalupku, A. Sládkoviča a P.O....
Celý článok

Veľkonočný umelecký koncert

05.04.2015 16:00
Na veľkonočnú nedeľu Vás pozývame zažiť na Dvore Hradisko v Rožnove pod Radhošťom malý klavírny koncert a eurytmické vystúpenie.
Celý článok
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8


Kontakt

Harmónia rytmu

0915 605 147