O eurytmii v časopise Umělecké terapie

18.04.2018 10:37

O eurytmii sa možete niečo dozvedieť aj na stránkach elektronického časopisu Umělecké terapie, ktorý vydáva Medzinárodná asociácia umeleckých terapií: www.maut.cz/casopis-maut/

V čísle 1 z roku 2016 na strane 19 - Eurytmia - cesta k sebe

V čísle 4 z roku 2018 na strane 9 - Harmónia rytmu

Prajeme príjemné čítanie všetkých zaujímavých príspevkov...