Medzinárodná konferencia umeleckých terapií Ars Terapeutica 2015 - "Terapia v pomáhajúcich profesiách"

21.09.2015 13:32

Srdečne Vás pozývame na 5. ročník Medzinárodnej konferencie umeleckých terapií s názvom Ars Terapeutica 2015 - "Terapia v pomáhajúcich profesiách", ktorá sa koná v sobotu 10. otóbra 2015 v Olomouci, v budove CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc, Křižkovského 6, 772 00 Olomouc
Pozvanie prijali zahraniční lektori Niek Ghekiere (Belgicko) - tanečno-pohybová terapia a Helga Neira (Rakúsko) - muzikoterapia. Spolu s nimi a ďalšími výbornými lektormi sa môžete tešiť na odborné prednášky a workshopy, medzi ktorými bude aj:

Aj v tichu je pohyb - ako vnímajú svet nepočujúci - Vnímanie pohybov v prírode i v našich dušiach v tichu sveta nepočujúcich, práca s pohybom v nás i okolo nás zážitkovou formou s pomocou giest pohybového umenia eurytmia.

Viac informácií sa dozviete na stránke   www.maut.cz