Kurzy a semináre

- všeobecne sú určené pre širokú verejnosť - záujemcov, ktorí majú viac ako 13 rokov, chcú sa učiť poznávať samých seba, naučiť sa relaxovať v pohybe, vyskúšať si aké je to učiť sa v skupine pracovať s pocitmi a emóciami a dozvedieť sa veľa zaujímavého, čo si často v každodennom zhone nestíhame všímať...

- každý kurz  a seminár je možné prispôsobiť akejkoľvek vekovej či záujmovej skupine...

- kurzy pre deti majú vždy umelecký charakter a pedagogické zameranie...

- odborné kurzy  a semináre sú zamerané na pedagogickú, sociálnu a terapeutickú oblasť...

- môžu byť 1-dňové, víkendové alebo prehlbovacie (viacero stretnutí za sebou)